Step by Step

U bepaalt hoever wij gaan...

We willen graag dat u ontdekt wat onze toegevoegde waarde is en stellen u daarom in staat om dat “Step by Step” te gaan ervaren. Vanuit elke stap kunt u besluiten om een volgende stap te zetten. Heeft u bijzondere aandachtspunten dan horen wij dat graag. Wij passen ons volledig aan aan uw wensen.

De eerste stap is altijd de conversie van data, waarbij we uw loonstaten en pensioendata omzetten naar een bestandsformaat dat wordt gebruikt door ons A-Scan programma. Op basis daarvan geven we u inzicht in de financiële aansluiting tussen de journaalposten uit het salarispakket en de facturen van PFZW. We rapporteren dit per jaar/medewerker en geven een prognose af van de totale besparingsmogelijkheden.

Bij de tweede stap onderzoeken we wat de oorzaak is van ontstane verschillen. We kijken dan naar de inrichting van looncomponenten en ook naar hiaten in de gebruikte procedures. We kennen de meeste salaristoepassingen grondig en informeren u hierover zodat u hierop kunt anticiperen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Stap drie omvat een scherpe analyse per jaar/medewerker/dienstverband. We stellen samen met u de marge vast waarbinnen u wenst te corrigeren. U krijgt op basis hiervan een gedetailleerd inzicht in de oorzaken van de verschillen en in de financiële omvang.

De vierde stap is ondersteuning bij herstel. Wij helpen u graag om de correcties die u wenst door te voeren te selecteren, zodat u er feitelijk geen werk aan heeft. Daaruit volgt een gedetailleerd overzicht dat kan worden aangeleverd aan PFZW. Omdat Scanalyse als enige dienstverlener ook werkt in opdracht van PFZW, worden uw mutaties snel geaccepteerd en verwerkt. Niet zelden leidt dat tot creditfacturen, die dekkend zijn voor de kosten van de audit.

Voor elke stap die u wilt laten uitvoeren ontvangt u een transparante offerte. Als u bij aanvang kiest voor meerdere stappen, dan bespaart u ons tijd en zijn uw kosten lager.