Rapportage

To the point en in detail

De schriftelijke rapportage wordt op uw kantoor overhandigd bij de presentatie van de bevindingen. Tevens ontvangt u de analyses en grafische weergave op een USB stick.

De rapportage omvat naast een weergave van de aangetroffen situatie een volledige opgave van geconstateerde verschillen op detailniveau per gecontroleerd onderdeel en per werknemer. Op basis van de aard van de geconstateerde gebreken en op basis van de informatie over uw interne processen, stellen wij een Advies op.