Advies

Met het oog op uw processen

Wij zien aan de hand van de verschillen in welke mate de bestaande processen voldoende waarborgen bieden om het doorgeven e/o het verwerken van mutaties foutloos te laten plaatsvinden.

Wanneer wij constateren dat de borging van de AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) niet afdoende is, dan zullen wij aanpassingen of verbeteringen adviseren. Vaak betreft het kleine aanpassingen die fouten met grote gevolgen kunnen voorkomen.